حساب و کتابتان را لذت بخش کنید.

نرم افزار حسابداری فارس

دانلود نرم افزار حسابداری فارس

فایل Setup نرم افزار حسابداری فارس

راهنمای نصب و کار با نرم افزار

دانلود tiny.ocx

دانلود PosInterface

فایل DLL مربوط به دستگاه کارتخوان

دانلود SAP Crystal Reports 2008

برای چاپ فاکتور و گزارشات مختلف در نرم افزار ابتدا باید این بسته را دانلود و نصب کنید

دانلود SQLSERVER 2008 R2